Nieuws

Stand van zaken voorstellen

De oproep tot bijdragen voor de Historicidagen 2019: Inclusieve Geschiedenis is wijd verspreid en er is massaal gehoor aan gegeven. Er zijn meer dan 50 voorstellen binnengekomen van bijna 200 deelnemers. De voorstellen zijn afkomstig uit: Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken. Momenteel buigt de programmacommissie zich over de voorstellen en maakt in de loop van april bekend welke voorstellen zijn geaccepteerd en hoe ze deel uitmaken van het programma 22-24 augustus in Groningen!