Nieuws

Even voorstellen… Jet Spits

Vanaf vandaag zullen wij – naast de sessies en controversen die we momenteel al uitlichten op de twitter van het KNHG – de leden van het organisatiecomité van de Historicidagen 2019 achtereenvolgens aan jullie voorstellen. Wij laten jullie aan de hand van 5 vragen kennis maken met de mensen die (achter de schermen) verantwoordelijk zijn voor de organisatie. We beginnen de voorstellingsronde met projectsecretaris Jet Spits!

Vertel kort iets over jezelf en wat je historische achtergrond/specialisatie/expertise is.

Na mijn afstuderen kon ik me als onderzoeker van de Geschiedeniswinkel van de RUG bezighouden met allerlei publieksgerichte vormen van geschiedbeoefening-in-opdracht: inrichten van bezoekerscentra en thematentoonstellingen, schrijven van boeken (over soms de vreemdste onderwerpen), maken van documentaires en digitale toepassingen, onderzoek naar vervuilde bedrijfsterreinen, landschapsgeschiedenis, haalbaarheidsonderzoeken – je kunt het zo gek niet bedenken. Ik ben ook conservator geweest van het Fries Museum en was verantwoordelijk voor de permanente Frieslandtentoonstelling. Eén project liet me nooit los. Begin jaren 1990 was ik curator van het Tuberculosemuseum. Dat onderwerp vond ik zó interessant dat het uiteindelijk is uitgemond in een PhD-onderzoek naar patiënten in Nederlandse sanatoria. Daarnaast geef ik colleges aan studenten geschiedenis.

Waarom ben je lid van het organisatiecomité van de Historicidagen 2019 en wat is jouw taak?

Het leek me interessant om eens een kijkje te krijgen in de keuken van een congresorganisatie. De Groningse Historicidagen worden een congres waar ik ook graag naartoe zou gaan als ik geen teamlid was. Als projectsecretaris van het RUG-team ondersteun ik de organisatie.

Wat trekt je aan in het thema van de Historicidagen: Inclusieve Geschiedenis?

Toen ik jaren na mijn afstuderen begon met een PhD was er geen sprake van dat ik het vak moeiteloos kon oppakken. In de academische geschiedbeoefening hadden revoluties plaatsgevonden. Het vak is internationaal geworden en de digitalisering heeft de praktijk van het onderzoek veranderd. De belangrijkste vernieuwing is m.i. de enorme verbreding van de blik op het verleden. Dankzij de meer inclusieve focus op mensen en gebeurtenissen in het verleden zijn de verhalen over dat verleden minder eenzijdig. Dat heeft de geschiedbeoefening voor mij interessanter en waardevoller gemaakt.

Welke van de vijf redenen die genoemd worden op de website om naar de Historicidagen te komen spreekt jou het meest aan en waarom?

De eerste vier redenen spreken me in gelijke mate aan. Van ontspannen zal het tijdens de congresdagen wat minder komen, maar gelukkig ken ik de Groningse cultuur al.

Op het congres worden verschillende sessies, controversen en pitches georganiseerd: naar welke van deze bijeenkomsten kijk je in het bijzonder uit en waarom?

Als het mogelijk is bezoek ik tijdens de congresdagen de bijeenkomsten die te maken hebben met ziekte en gezondheid.