Nieuws

Historicidagen uitgesteld naar 2022

Helaas hebben het Organisatiecomité en de Raad van Advies van de Historicidagen 2021 na rijp beraad moeten besluiten dat de Historicidagen, die gepland stonden voor 26 tot en met 28 augustus aanstaande in Rotterdam, een jaar worden verplaatst naar donderdag 25 tot en met zaterdag 27 augustus 2022. 

Ontmoeting is een van de sleutelwoorden van de Historicidagen. De dagen vallen en staan bij de samenkomst van historici. De coronacrisis maakt het echter moeilijk vooruit te kijken, en dus kunnen we als organisatie geen betrouwbare uitspraken doen over de mogelijkheid om in levenden lijve samenkomen in augustus. Als organisatie willen we de best mogelijke Historicidagen organiseren. Nu dat aanstaande zomer niet mogelijk is, betekent dat dat het evenement een jaar moet worden uitgesteld.

KNHG-voorzitter Henk te Velde: ‘Het KNHG gelooft in de traditie van Historicidagen op locatie, ingezet door Utrecht (2017) en Groningen (2019). Daarom ondersteunen we als KNHG-bestuur de beslissing van het organisatieteam om de historicidagen in Rotterdam, vanwege Covid-19, met een jaar uit te stellen.’

‘De Historicidagen in Rotterdam moeten draaien rond ontmoetingen’, vult voorzitter van de Programmacommissie Maarten Van Dijck aan. ‘Digitale communicatiemiddelen creëren heel wat mogelijkheden, maar we willen inzetten op fysieke verbondenheid tussen historici, niet alleen op digitale ontmoetingen. Vandaar dat het uitstellen van de Historicidagen naar 2022 een logische beslissing is.’

Wat betekent dit als u een bijdrage heeft ingediend?

De door u ingezonden bijdrage blijft behouden in ons systeem en hoeft dus niet opnieuw te worden ingediend voor de editie van 2022. Ook de Programmacommissie blijft actief, en zal te zijner tijd contact opnemen over uw bijdrage. Mocht u nu al weten volgend jaar niet te kunnen komen, dan kunt u uw bijdrage terugtrekken door een e-mail te sturen naar info@historicidagen.nl. Uw bijdrage wordt dan zo snel mogelijk verwijderd uit ons systeem.

Wij begrijpen het als u teleurgesteld bent over dit besluit tot uitstel. Wanneer u aanvullende vragen hierover heeft, kunt u ons bereiken via info@knhg.nl. Houd verder onze website in de gaten.

Grenzeloos is niet alleen het thema, maar ook ons enthousiasme om er samen in 2022 een nóg mooiere editie van de Historicidagen van te maken. Wij zien ernaar uit u volgend jaar te ontmoeten in Rotterdam!

Organisatiecomité Historicidagen 2022