Agenda

7 - 31 oktober 2021

Herbevestigen bijdragen

Zoals eerder gecommuniceerd, heeft het Organisatiecomité in maart moeten besluiten de Historicidagen een jaar uit te stellen, naar 25 tot en met 27 augustus 2022. Inmiddels zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. Wij zien uit naar een geweldige ontmoeting, in levenden lijve, volgende zomer op de Erasmus Universiteit Rotterdam!

Herbevestiging bijdragen
Om het programma zo goed en tijdig mogelijk vast te kunnen stellen, is een e-mail uitgegaan naar alle auteurs om hun eerder ingediende bijdrage opnieuw te bevestigen. Heeft u een bijdrage ingediend, maar geen mail hierover ontvangen? Kijk dan in uw spambox. Mocht ook daar niets binnen zijn gekomen, stuur ons dan een e-mail.

Nieuwe oproep tot bijdragen in november
Op 1 november aanstaande opent een nieuwe oproep tot bijdragen voor de Historicidagen 2022. Deze sluit op 1 februari 2022. Mocht u, als auteur, voor 31 oktober niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage opnieuw te bevestigen, dan heeft u in het najaar alsnog een kans een bijdrage in te dienen. Uiteraard staat de nieuwe oproep ook open voor nieuwe voorstellen.

De programmacommissie neemt na sluiting van de nieuwe oproep contact op over de ingediende voorstellen.