Uncategorized

Indieningstermijn gesloten: 70 ingediende bijdragen!

De indieningstermijn voor bijdragen is gesloten. Het organisatiecomité is erg verheugd te melden dat maar liefst 70 inzendingen zijn binnengekomen of herbevestigd naar aanleiding van het uitstelbesluit van vorig jaar. De programmacommissie gaat zich nu buigen over de ingediende voorstellen en komt uiterlijk april terug bij de indieners. Veel dank aan allen die actief met ons mee willen denken over de betekenis van Grenzeloze Geschiedenis!