Historicidagen

De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord, gemodelleerd naar het voorbeeld van de Duitse Historikertage (sinds 1893) en de Annual Meetings (sinds 1886) van de American Historical Association. Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen.

De Historicidagen in Maastricht op 22, 23 en 24 augustus 2024 verbinden allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals.

Albert Einstein zei ooit: ‘De wereld zoals wij die hebben geschapen is het proces van ons denken. De wereld kan niet worden veranderd zonder ons denken te veranderen’. De meervoudige crises in de huidige samenleving vereisen aantoonbaar dat we onze normale gang van zaken veranderen en daarom ook opnieuw nadenken over hoe we geschiedenis schrijven. Hoe onderzoeken, schrijven en onderwijzen we het verleden? En wie doet deze geschiedenis? Voortbordurend op de in 2017 ingezette traditie van het agenderen van thema’s die resoneren met actuele transformaties in onze samenleving, is het thema voor deze vierde editie Ongedisciplineerde Geschiedenis.

Meer nog dan interdisciplinair of transdisciplinair heeft het woord ongedisciplineerd ook een rebelse inslag. Het suggereert breken met conventies, out-of-the-box denken en weerbarstige praktijken. Het appelleert aan het idee om geschiedenis anders te doen. Voor sommigen kan het woord een activistische connotatie hebben die resoneert met zinvolle gesprekken over onderzoeksethiek en vormen van onrecht. Voor anderen kan het betekenen dat ze beter, meer inclusief zijn of gewoon leuker onderzoek doen.

Ongedisciplineerde Geschiedenis is op zijn minst een uitnodiging om jezelf vrij te maken en mee te doen aan een zoektocht om geschiedenis te onderwijzen, te onderzoeken en te presenteren, voorbij de bekende beperkingen van het geschiedenis bedrijven zoals we dat gewend zijn te doen. Bij ‘het anders doen van geschiedenis’ rijst ook de vraag: wie doet er aan geschiedenis? In toenemende mate zien we dat anderen dan opgeleide professionals betrokken zijn bij onderzoek en onderwijs. Vooral in de provincie Limburg bouwt dit voort op een sterke basis van gemeenschapscollectieven en verenigingen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en erfgoed. Daarom omvat Ongedisciplineerde Geschiedenis ook een verlangen om op een bottom-up manier met het verleden bezig te zijn. Het interesseert zich voor projecten die de kennis van de gemeenschap ontsluiten en zich zo begeven daar waar feit, fictie en fantasie niet zo ver uit elkaar liggen.

Ongedisciplineerde Geschiedenis, of geschiedenis in dialoog met andere disciplines, is ook een passend label voor het onderzoek en onderwijs aan de UM en de OU. Deze universiteiten zijn trots op hun lange geschiedenis van interdisciplinair onderwijs en onderzoek.

De Historicidagen zijn een initiatief van KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, en worden dit jaar samen met de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en Fontys Hogeschool georganiseerd. Het meerdaags congres wordt gedragen door een breed netwerk van (kunst)historische organisaties. Het organisatiecomité bestaat uit:

Christian Ernsten (UM)
Monika Barget (UM)
Raf de Bont (UM)
Joeri Bruyninckx (UM)
Claartje Rasterhof (UM)
Karin van Leeuwen (UM)
Gemma Blok (OU)
Pablo Hierro (UM)
Carolien Boender (KNHG)
Caroline van Vliet (KNHG)
Antia Wiersma (KNHG)
Diede Zwijnenburg (KNHG)

Jens Lenders (Fontys)

Gijs van Gaans (Fontys)

Voor de Historicidagen 2024 is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit:

Nick Bos (UM)

Nicole Ummelen (OU)

Martin de Wolf (Fontys)

Jan Hein Furnée (KNHG/RU)

Kees van de Sande (VGN Kleio)

Mede mogelijk gemaakt door:

Partners

Sponsors

 

 

 

Fondsen