Historicidagen

De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord, gemodelleerd naar het voorbeeld van de Duitse Historikertage (sinds 1893) en de Annual Meetings (sinds 1886) van de American Historical Association. Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen.

De Historicidagen in Rotterdam op 25, 26 en 27 augustus 2022 verbinden allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals.

Het thema van de Historicidagen 2022 is Grenzeloze geschiedenis.
‘Heel de wereld is mijn vaderland’, schreef Erasmus in de zestiende eeuw. Inmiddels is ‘zijn’ Rotterdam uitgegroeid tot een bijzonder diverse havenstad, waarin internationale connecties, ‘vreemde’ invloeden en innovatieve benaderingen een belangrijke rol spelen. ‘Grenzeloze geschiedenis’ is om die reden een passend thema voor de Historicidagen 2022 die het KNHG samen met de Erasmus Universiteit van 25 tot en met 27 augustus 2022 in Rotterdam zal organiseren. Dit thema weerspiegelt ook de wijze waarop geschiedenis in Rotterdam wordt aangepakt: interdisciplinair, transnationaal en wars van denken in traditionele tijdsperiodes en andere klassieke ‘hokjes’.

In deze editie van de Historicidagen willen we de vraag stellen of grenzen noodzakelijk zijn voor het vak geschiedenis. Kunnen we onze wereld vangen in nationale historische canons, zonder aandacht te hebben voor ontwikkelingen op wereldniveau? Is het mogelijk om een historisch verhaal te vertellen zonder rekening te houden met nationale kaders? Welke ongeschreven grenzen zijn zo vanzelfsprekend dat ze nauwelijks bevraagd worden? Leiden representaties van geschiedenis onherroepelijk tot afgebakende (binaire) tegenstellingen op het gebied van bijvoorbeeld afkomst, gender en nationaliteit? Hoe zouden perspectieven uit andere disciplines het historische debat kunnen verrijken? Zijn bepaalde grenzen nodig en nuttig om een eigentijds historisch verhaal te kunnen vertellen? Of zijn grenzen helemaal overbodig in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar is verbonden?

Discussiëren over grenzen leidt vaak tot heftige discussies en hoogoplopende emoties, zeker in een tijd waarin (nationale) grenzen opnieuw een belangrijke rol zijn gaan spelen. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om zijn stem te laten horen en om samen na te denken over de betekenis van ‘grenzeloze geschiedenis’.

De Historicidagen zijn een initiatief van KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, en worden dit jaar samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerd. Het meerdaags congres wordt gedragen door een breed netwerk van (kunst)historische organisaties. Het organisatiecomité bestaat uit:

Pepijn Aarnink (KNHG)
Maarten Van Dijck (EUR, voorzitter)
Rojda Erbas (EUR)
Annie Heslinga (EUR)
Rayke van Lent (EUR)
Sandra Manickam (EUR)
Chris Nierstrasz (EUR)
Judith Siegel (EUR)
Pieter Van den Heede (EUR)
Tina van der Vlies (EUR, secretaris)
Caroline van Vliet (KNHG)
Antia Wiersma (KNHG)
Sarah van der Zeijden (KNHG)

Voor de Historicidagen 2022 is een Adviesraad ingesteld, bestaande uit vier (emeriti-)hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en twee (oud-)bestuursleden van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG):

prof. dr. Maria Grever (EUR, contactpersoon)
prof. dr. Hester Dibbits (EUR)
prof. dr. Paul van de Laar (EUR)
prof. dr. Alex van Stipriaan (EUR)
prof. dr. Henk te Velde (KNHG)
dr. Karwan Fatah-Black (KNHG)

De Programmacommissie buigt zich over de ingediende bijdragen. Zij maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie. De Programmacommissie van de Historicidagen 2022 bestaat uit:

dr. Esther Captain (KITLV)
dr. Maarten Van Dijck (EUR, voorzitter)
Ishany Gaffar MA (Hogeschool Rotterdam)
prof. dr. Maria Grever (EUR)
dr. Pieter Van den Heede (EUR)
dr. Lauren Lauret (Universiteit Leiden)
prof. dr. Inger Leemans (KNHG)
drs. Ton van der Schans (VGN Kleio)
prof. dr. Henk te Velde (KNHG)

Het Comité van Aanbeveling van de Historicidagen 2022 bestaat uit:

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, Ing.
Prof. dr. Hans Blom
Prof. dr. Rutger Engels
Prof. dr. Willem Frijhoff
Drs. Kysia Hekster
Drs. Lilianne Ploumen
Prof. dr. Martine van Selm

Mede mogelijk gemaakt door:

Partners

 

Sponsors

 

 

Fondsen