Inschrijven

De inschrijvingstermijn voor de Historicidagen 2022 is per 2 augustus 2022 gesloten.

Hieronder volgen de tarieven voor tickets voor de Historicidagen 2022 te Rotterdam.

Let op: voor sprekers geldt het sprekerstarief, met uitzondering van studenten/Jong KNHG-leden.

Early bird (t/m 1 juni)

Jong KNHG €35
Studenten regulier €40
Leden KNHG €90
Sprekers (nieuw) €90
Vol betalend €110
Congresdiner €35

Reguliere registratie (1 juni t/m 31 juli)

Jong KNHG €50
Studenten €55
Leden KNHG €120
Sprekers (nieuw) €120
Vol betalend €145
Congresdiner €35

Voor de Historicidagen 2022 is de mogelijkheid tot het sponsoren van een deelnemer in het leven geroepen. Je kunt bij je registratie aangeven of je iemand op jouw kosten mee wilt nemen. Mocht je zelf niet iemand mee willen nemen, maar wel de deelnemerskosten van een jonge historicus of een historicus in een precaire positie willen sponsoren, dan kun je een donatie doen door de deelnamekosten te storten op NL 25 INGB 0006 9343 91 o.v.v. sponsoring deelnemers Historicidagen 2022.

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap organiseert jaarlijks minimaal één congres en om het jaar de Historicidagen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Congressen en evenementen zijn toegankelijk voor leden en niet-leden.
  • Aanmeldingen geschieden door middel van een aanmeldformulier of via e-mail.
  • Een aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnamekosten.
  • Een deelnemer kan te allen tijde de aanmelding herroepen.
  • Wanneer een deelnemer afziet van deelname dient men zich schriftelijk af te melden.
  • In geval van een schriftelijk afmelding uiterlijk één week voor aanvang van het congres of evenement worden de reeds betaalde deelnamekosten binnen 30 dagen na de afmelding volledig gerestitueerd.
  • Voor afmeldingen korter dan een week voor aanvang van het congres of evenement geldt een restitutie van 50% van de deelnamekosten (in geval van overmacht wordt in overleg met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap het volledige bedrag gerestitueerd).

 

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG)

Postbus 10855 | 1001 EW Amsterdam

020-2246815 | info@knhg.nl

Bezoekadres:

Korte Spinhuissteeg 3 |1012 CG Amsterdam

KvK: 40478363

RSIN: 8174.43.149

KNHG is niet btw-plichtig

De indieningstermijn voor bijdragen is gesloten.

Let op: alle deelnemers aan de Historicidagen dienen de congreskosten te betalen, ook sprekers.