Programma

Het programma van de Historicidagen 2022 is gevuld met uiteenlopende onderdelen. In drie dagen komen diverse onderwerpen aan bod tijdens de keynote lezingen en sessies, maar ook tijdens verschillende activiteiten op en buiten de Rotterdamse universiteitscampus.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende programmaonderdelen.

Donderdag 25 augustus, 19:30 uur:

Carl Nightingale is hoogleraar op het snijpunt van stads- en wereldgeschiedenis aan de Universiteit van Buffalo. Hij is vooral bekend door zijn boek Segregation. A Global History of Divided Cities, dat in 2012 de Jerry Bentley-prijs voor wereldgeschiedenis kreeg. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van rassensegregatie in steden van de Oudheid tot het heden. Lees verder

Vrijdag 26 augustus, 9:10 uur:

Manon Parry is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met medische geschiedenis, met bijzondere interesse voor de representaties van ziekte en gezondheid in tentoonstellingen en musea. Ze begeeft zich hiermee op het snijpunt van geschiedenis en erfgoedstudies. Lees verder

Ook deze derde editie van de Historicidagen biedt een breed scala aan lezingen, presentaties, workshops en discussies waaraan je zelf een bijdrage kunt leveren.

Klik hier voor een overzicht van het sessieprogramma van de Historicidagen 2022 (wijzigingen voorbehouden).

 

Soorten sessies

 • Spreading the News Sessions bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen, projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin. Voor deze sessies gelden als voorwaarden dat er maximaal vijf sprekers (inclusief de gespreksleider) zijn en er genoeg ruimte is voor debat met de deelnemers na de presentaties. Duur: anderhalf uur.
 • Opinions without Borders biedt een forum aan sprekers die expliciet van mening verschillen over relevante historische onderwerpen en daarover de dialoog zoeken. Het is de bedoeling dat alle meningen aan bod kunnen komen zolang ze kunnen terugvallen op historische kennis en argumenten. Door het debat te faciliteren, hopen we de verschillende meningen over moeilijke historische onderwerpen beter te begrijpen. Voor deze sessies gelden als voorwaarden dat er maximaal vijf sprekers (inclusief de gespreksleider) zijn en er genoeg ruimte is voor debat met de deelnemers na de presentaties. Duur: anderhalf uur.
 • Crossing Border Sessions zijn wat de naam al zegt: sessies die grenzen overstijgen of doorbreken. Dat mag inhoudelijk zijn, maar ook door een andere vorm van presenteren te kiezen. Deze sessies worden tegelijkertijd met de andere vormen van sessies georganiseerd. Doel van de Crossing Border Sessions is door middel van alternatieve manieren van kennisoverdracht elkaar uit te dagen en te stimuleren. Crossing Border Sessions kunnen een van de volgende vormen aannemen:
  • Brainstorm – je dient een (onderzoeks)idee, vraag of probleem in en deelnemers worden uitgenodigd om samen met jou te brainstormen over antwoorden, oplossingen of (onderzoeks)vragen. Duur: 45 minuten.
  • Storytelling – deze vorm nodigt sprekers uit om hun onderzoek of materie op een creatieve manier over te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een verhaal of een spoken word performance. Duur: maximaal een uur. Korter mag ook, dan worden verschillende bijdragen samengevoegd in een sessie.
  • Labs – workshops in allerlei vormen en gedaanten. Je kunt denken aan Think Digital!, bronnen samen interpreteren, nieuwe methodologieën voor het onderwijs bespreken, voorstellen van een nieuwe website, enz. Duur: anderhalf uur.
  • Hyde Park Speaker’s Corner – in de traditie van deze bekende locatie bieden wij deelnemers aan de Historicidagen de mogelijkheid om op de zeepkist te klimmen. In een korte voordracht, voor een breed publiek, spreek je over een actuele kwestie, poneer je een prikkelende stelling of gooi je een knuppel in een hoenderhok. Duur: de presentatie duurt maximaal 5-10 minuten, waarna het publiek nog 5-10 minuten de gelegenheid krijgt te reageren.

Het cultureel programma belooft een veelzijdige mix te bieden van allerhande activiteiten in en rondom het centrum van Rotterdam.

Naar het cultureel programma

Het cultureel programma is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Uitreiking van de Low Countries History Award 2022

Op de Historicidagen 2022 in Rotterdam wordt voor de derde keer de Low Countries History Award uitgereikt. Deze prijs is voor het beste artikel in de BMGN – Low Countries Historical Review uit de afgelopen drie jaargangen (2019-2021). Ze wordt mogelijk gemaakt door het KNHG en bestaat uit een geldbedrag van 1.500 euro én een jaarabonnement op het tijdschrift.

Uitreiking van de Johanna Naberprijs 2022

De Johanna Naberprijs wordt dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt door de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) en Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, voor de beste scriptie op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis. De jury bestaat uit Geertje Mak, Henk de Smaele en David van Oeveren.

Tijdens de uitreiking wordt de winnaar van de prijs bekendgemaakt en vindt een gesprek plaats met de jonge winnaar van 2022. Wat speelt er vandaag de dag op het gebied van gendergeschiedenis? Waar is behoefte aan binnen het vakgebied, en wat zijn de initiatieven om trots op te zijn?

Slotprogramma – Typisch Rotterdam: hoe bewaren en presenteren we de Rotterdamse cultuur?

Wat typeert de Rotterdamse cultuur? Steden zijn veelzijdige culturele organismen, bestaande uit individuen, micro- en macrogemeenschappen en allerlei organisaties. Al die elementen zijn in voortdurende interactie met elkaar, soms kortdurend, soms intensief. Iedereen die Rotterdam heeft bezocht of er gewoond heeft, draagt bij aan de cultuur van het stedelijke organisme. Het recht om de Rotterdamse cultuur te definiëren en te vertegenwoordigen is echter in handen van enkele culturele instellingen en de politici en organisaties die hen financieren. Het slotevenement van de Historicidagen 2022 gaat in op de complexiteit van de representatie en het bewaren en tonen van de typisch Rotterdamse cultuur. Het slotprogramma wil de deelnemers van de Historicidagen uitdagen om verder te denken dan traditionele institutionele vormen van bewaren, verzamelen en presenteren.

Het slotprogramma is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Diversity and Inclusion Office van de EUR.

De KNHG-ledenlunch vindt plaats op donderdagmiddag van 12 tot 14 uur in Verhalenhuis Belvédère, Rechthuislaan 1 in Rotterdam.

De KNHG ledenlunch is helaas inmiddels volgeboekt. Mocht je een plekje op de wachtlijst willen, stuur dan een mail naar info@historicidagen.nl.

Verhalenhuis Belvédère

Het congresdiner vindt plaats op vrijdagavond om 20 uur in Kantine Walhalla, onderdeel van Theater Walhalla. Het adres van Kantine Walhalla is Veerlaan 11 in Rotterdam.

Theater en Kantine Walhalla