Uncategorized

Sponsor een deelnemer voor de Historicidagen 2022!

Voor de Historicidagen 2022 is de mogelijkheid tot het sponsoren van een deelnemer in het leven geroepen. Wanneer de early bird-registratie opent, kun je bij je registratie aangeven of je iemand op jouw kosten mee wilt nemen. Mocht je niet iemand mee willen nemen, maar wel de deelnemerskosten van een jonge historicus of een historicus in een precaire positie willen sponsoren, dan kun je een donatie doen door de deelnamekosten te storten op NL 25 INGB 0006 9434 91 o.v.v. sponsoring deelnemers Historicidagen 2022.