Uncategorized

Update van de Programmacommissie

Heb je een bijdrage ingediend voor de Historicidagen? Dan kun je een dezer dagen bericht verwachten van de Programmacommissie over de status van je voorstel. Mocht de commissie wijzigingen wensen, dan heb je nog tot uiterlijk 29 april de tijd om deze door te voeren. Houd je mailbox in de gaten!