Blogs

De Historicidagen 2022 in de woorden van deelnemers

Drie dagen, een kleine driehonderd deelnemers, meer dan zestig sessies en een bomvol programma. De Historicidagen 2022 in Rotterdam zitten erop. Deze editie stond in het teken van het thema Grenzeloze Geschiedenis en werd georganiseerd door het KNHG in samenwerking met de geschiedenisafdeling van de Erasmus Universiteit. Het organisatiecomité kijkt terug op een meer dan geslaagd congres, maar wat vinden de deelnemers? In dit verslag komen zij aan het woord, op basis van hun antwoorden op het evaluatieformulier.

Ongeveer een kwart van het aantal deelnemers nam de moeite het evaluatieformulier in te vullen. Veel bezoekers waren blij en opgelucht om veel van hun vakgenoten voor het eerst sinds lange tijd weer in persoon te treffen. ‘Zo fijn om iedereen weer live te zien!’, merkt een respondent op.

Het overgrote merendeel van de respondenten is te spreken over deze Rotterdamse editie van de Historicidagen. 84 procent noemt de dagen geslaagd of zelfs zeer geslaagd. ‘Algemeen: een heel fijn congres! Ik heb ervan genoten’, vat een van de deelnemers het samen. De staking door het NS-personeel op de vrijdag van het congres leek even roet in het eten te gooien, maar bleek gelukkig uiteindelijk niet van doorslaggevende betekenis voor de bezoekersaantallen en de sfeer. In aanloop naar de dagen wees het organisatiecomité op alternatieve vervoersmogelijkheden en faciliteerde het vervangend busvervoer vanuit Leiden en Utrecht. En dat viel in de smaak, zoals blijkt: ‘Complimenten voor de organisatie, ik vond ook het regelen van de bussen erg proactief.’

De respondenten waarderen de informatievoorziening in aanloop naar het congres: 82 procent beoordeelt de communicatie vooraf als (zeer) duidelijk. De congreswebsite scoort een ruime voldoende, maar oogst ook enige kritiek. Zo geven meerdere deelnemers te kennen dat zij het programma lastig konden vinden en dat het inhoudelijk beter toegelicht had mogen worden. De reacties op de congresapp zijn wisselend. De gebruikers ervan zijn tevreden; aan de andere kant waren veel deelnemers niet op de hoogte van het bestaan van de app. We zullen in 2024 dus meer aandacht moeten besteden aan de promotie ervan. 

Programma

De Historicidagen 2022 startten met een cultureel programma op de donderdagmiddag, dat deelnemers in staat stelde gaststad Rotterdam beter te leren kennen. Het programma bood een keur aan activiteiten in en rond het centrum van Rotterdam: van wandelingen tot rondleidingen en rondvaarten. Hoogleraar stads- en wereldgeschiedenis Carl Nightingale sloot de eerste congresdag af met een keynote-lezing, die overwegend positieve reacties opleverde.

Hoogleraar medische geschiedenis Manon Parry trapte de tweede dag van het congres af. Een ruime meerderheid van de respondenten vond haar keynote-lezing (zeer) interessant. Een deelnemer looft ook de ‘[g]oede respons en moderatie, die interessante vragen uit het publiek opwierpen’. De rest van de vrijdag én een groot deel van de zaterdag stond voornamelijk in het teken van de ruim zestig georganiseerde sessies. Het sessie-aanbod krijgt ronkende recensies van de respondenten; liefst 85 procent beoordeelt het als (zeer) interessant. Respondenten roemen de ruime keuze van en grote diversiteit aan onderwerpen, die het soms lastig kiezen maakte. Een greep uit de reacties: ‘Zeer divers aanbod, erg leuk!’, ‘ruim voldoende keuze’ en ‘interessant, lekker divers’. Uiteraard is er ook kritiek, bijvoorbeeld dat de oudheid en de middeleeuwen te weinig aan bod kwamen; een uitnodiging aan classici en mediëvisten om de komende editie volop sessievoorstellen in te dienen.

Tijdens het slotprogramma van de Historicidagen 2022 ging Alex van Stipriaan in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende Rotterdamse culturele instellingen over de vraag hoe de Rotterdamse cultuur te bewaren en te presenteren. De deelnemers zijn overwegend positief over het programma. ‘De formule was goed gekozen en mooi uitgevoerd’, aldus een bezoeker. Een ander noemt het slotprogramma weliswaar interessant, maar vindt het ook ‘enigszins pijnlijk dat de “overige historici” [wat in zijn of haar opmerking samenviel met niet-witte historici] aan de randen van het programma zaten’.

Maastricht 2024

De Historicidagen 2022 werden afgesloten met de aankondiging van de gaststad van de volgende editie. Raf de Bont maakte bekend dat we in 2024 opnieuw een Maasstad zullen aandoen, namelijk Maastricht. Ruim dertig deelnemers van de afgelopen editie maakten van de gelegenheid gebruik om enkele waardevolle suggesties voor die editie te doen. Een ervan is te streven naar een diverser publiek buiten de academische wereld, in het bijzonder door nog meer geschiedenisdocenten aan te spreken. Andere suggesties zijn meer praktisch van aard: verbeter de logistiek van de koffie- en theemomenten, denk na over andere openingstijden van de informatiemarkt en vervroeg het tijdstip van het congresdiner. Bovenal kijken veel deelnemers al uit naar de Maastrichtse editie, met als thema Ongedisciplineerde Geschiedenis. We besluiten dan ook met een aanmoediging aan de organisatie: ‘Go Historicidagen!’.