Agenda

31 januari 2024

Deadline indienen bijdragen

Dien je bijdrage uiterlijk 31 januari 2024 in en denk actief met ons mee over de betekenis van Ongedisciplineerde Geschiedenis!

Deel je expertise, projecten en ideeën en stuur vóór 1 februari 2024 een voorstel van max. 500 woorden naar de Programmacommissie. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie. Jonge historici worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen. Een bijdrage tijdens de Historicidagen 2024 kan twee vormen aannemen: De gedisciplineerde vorm of de ongedisciplineerde vorm.

Procedure
Tot en met 31 januari 2024 kun je je bijdrage indienen bij de Programmacommissie via ons indieningsformulier. Vervolgens wordt ze toegevoegd aan ons administratiesysteem.

Vanaf februari zal de Programmacommissie zich gaan buigen over de ingediende bijdragen. Zij maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie. De Programmacommissie kan bijdragen afwijzen of vragen om aanpassingen.

INDIENINGSTERMIJN IS GESLOTEN!