Bijdragen

Iedereen die werkzaam is in het historisch vakgebied kan meedoen aan de Historicidagen 2022. Het programma biedt een breed scala aan lezingen, presentaties, workshops en discussies waaraan je zelf een bijdrage kunt leveren.

Dien je bijdrage in en denk actief met ons mee over de betekenis van Grenzeloze Geschiedenis!

Deel je expertise, projecten en ideeën en stuur vóór 1 februari 2022 een voorstel van max. 500 woorden naar de Programmacommissie. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie. Jonge historici worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen. Een bijdrage tijdens de Historicidagen 2022 kan drie vormen aannemen: Spreading the News SessionsOpinions without Borders en Crossing Border Sessions. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende soorten sessies.

DIEN HIER JE BIJDRAGE IN

Let op: lees eerst de spelregels hieronder voordat je een bijdrage indient!

 • Indienen kan vanaf 1 november 2021 tot 1 februari 2022
 • Indienen kan individueel, als groep of als instelling
 • Samenwerking tussen historici vanuit verschillende achtergronden en perspectieven geniet de voorkeur
 • Vernieuwende presentatievormen hebben een streepje voor
 • Indienen kan alleen via deze opengestelde link, e-mails met voorstellen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen
 • Alle sprekers moeten zich registreren als deelnemers en worden ook geacht deelnamekosten (sprekerstarief) te betalen. Organisatoren worden vriendelijk verzocht deelnemers aan hun sessies hierover in te lichten.

De programmacommissie gaat zich na de deadline buigen over de ingediende voorstellen. Zij maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie. De Programmacommissie kan bijdragen afwijzen of vragen om aanpassingen.

Spreading the News Sessions bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen, projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin. Voor deze sessies gelden als voorwaarden dat er maximaal vijf sprekers (inclusief de gespreksleider) zijn en er genoeg ruimte is voor debat met de deelnemers na de presentaties. Duur: anderhalf uur.

Opinions without Borders biedt een forum aan sprekers die expliciet van mening verschillen over relevante historische onderwerpen en daarover de dialoog zoeken. Het is de bedoeling dat alle meningen aan bod kunnen komen zolang ze kunnen terugvallen op historische kennis en argumenten. Door het debat te faciliteren, hopen we de verschillende meningen over moeilijke historische onderwerpen beter te begrijpen. Voor deze sessies gelden als voorwaarden dat er maximaal vijf sprekers (inclusief de gespreksleider) zijn en er genoeg ruimte is voor debat met de deelnemers na de presentaties. Duur: anderhalf uur.

Crossing Border Sessions zijn wat de naam al zegt: sessies die grenzen overstijgen of doorbreken. Dat mag inhoudelijk zijn, maar ook door een andere vorm van presenteren te kiezen. Deze sessies worden tegelijkertijd met de andere vormen van sessies georganiseerd. Doel van de Crossing Border Sessions is door middel van alternatieve manieren van kennisoverdracht elkaar uit te dagen en te stimuleren. Crossing Border Sessions kunnen een van de volgende vormen aannemen:

  • Brainstorm – je dient een (onderzoeks)idee, vraag of probleem in en deelnemers worden uitgenodigd om samen met jou te brainstormen over antwoorden, oplossingen of (onderzoeks)vragen. Duur: 45 minuten.
  • Storytelling – deze vorm nodigt sprekers uit om hun onderzoek of materie op een creatieve manier over te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een verhaal of een spoken word performance. Duur: maximaal een uur. Korter mag ook, dan worden verschillende bijdragen samengevoegd in een sessie.
  • Labs – workshops in allerlei vormen en gedaanten. Je kunt denken aan Think Digital!, bronnen samen interpreteren, nieuwe methodologieën voor het onderwijs bespreken, voorstellen van een nieuwe website, enz. Duur: anderhalf uur.
  • Hyde Park Speaker’s Corner – in de traditie van deze bekende locatie bieden wij deelnemers aan de Historicidagen de mogelijkheid om op de zeepkist te klimmen. In een korte voordracht, voor een breed publiek, spreek je over een actuele kwestie, poneer je een prikkelende stelling of gooi je een knuppel in een hoenderhok. Duur: de presentatie duurt maximaal 5-10 minuten, waarna het publiek nog 5-10 minuten de gelegenheid krijgt te reageren.

Je kunt je bijdrage tot 1 februari 2022 indienen bij de Programmacommissie via ons indieningsformulier. Vervolgens wordt ze toegevoegd aan ons administratiesysteem.

Vanaf februari zal de Programmacommissie zich gaan buigen over de ingediende bijdragen. Zij maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie. De Programmacommissie kan bijdragen afwijzen of vragen om aanpassingen. Ze neemt uiterlijk 1 april 2022 een beslissing over de ingediende voorstellen.

Let op: elke geselecteerde deelnemer dient de congreskosten te betalen.