Bijdragen

Iedereen die werkzaam is in het historisch vakgebied kan meedoen aan de Historicidagen 2021. Het programma biedt een breed scala aan lezingen, presentaties, workshops en controverses waaraan iedereen een bijdrage kon leveren door te reageren op de uitnodiging tot bijdragen.

Momenteel is het nog niet mogelijk bijdragen in te dienen. Houd de website in de gaten!

Sessies bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen of projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin.

Voorstellen tot bijdragen kunnen worden aangeleverd als groep, individu, maar ook als organisatie (vereniging, tijdschrift, belangengroep). De organisatie streeft nadrukkelijk ook naar diversiteit in de verschillende sessies. Diversiteit kan op vele manieren gedefinieerd worden. Dat betekent dat de organisatie aan de indieners vraagt om na te denken over de diversiteit die zij beogen en te verwoorden hoe dat vorm krijgt in hun voorstel.