Uncategorized

15 okt 2020 - 31 jan 2021

Oproep tot Bijdragen

Het indieningsformulier voor bijdragen voor de Historicidagen 2021 is formeel geopend. Dien je bijdrage in en denk actief met ons mee over de betekenis van Grenzeloze Geschiedenis!

De Oproep tot bijdragen, die in oktober al uitging, is hier terug te vinden. Een bijdrage tijdens de Historicidagen 2021 kan drie vormen aannemen: Spreading the News SessionsOpinions without Borders en Crossing Border Sessions. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende soorten sessies. Let op: elke geselecteerde deelnemer dient de reguliere congreskosten te betalen.

NAAR HET INDIENINGSFORMULIER

Procedure
Tot 1 februari 2021 kun je je bijdrage indienen bij de Programmacommissie via ons indieningsformulier. Vervolgens wordt ze toegevoegd aan ons administratiesysteem.

Vanaf februari zal de Programmacommissie zich gaan buigen over de ingediende bijdragen. Zij maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie. De Programmacommissie kan bijdragen afwijzen of vragen om aanpassingen.

Vooralsnog gaat de organisatie ervan uit dat de Historicidagen volgende zomer gewoon in fysieke vorm kunnen doorgaan. Tegelijkertijd maakt de coronapandemie het moeilijk ver vooruit te kijken. In maart zal de organisatie hierover een definitieve beslissing nemen.