Blogs

Inspiratie voor bijdragen in ‘gedisciplineerde’ vorm

Net als de “unconferencing” subcommissieleden, hebben ook de leden van de “conferencing” subcommissie nagedacht over de mogelijkheden met betrekking tot programmavoorstellen voor de Historicidagen 2024 in Maastricht. In deze blogpost delen zij hun ideeën!

Wie kan bijdragen insturen?

Op de Historicidagen verwelkomen we allereerst graag iedereen die beroepsmatig met het verleden bezig is: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals. Maar ook de ‘serieuze hobbyisten’ in het historische veld (waar bij uitstek Limburg bekend om staat!) nodigen we van harte uit om tijdens de Historicidagen hun belangrijke onderzoek en/of nieuwe vragen te presenteren. De Historicidagen zijn een Nederlands initiatief, maar juist in ‘grensland’ Limburg zijn ook collega’s uit de wijdere omgeving natuurlijk van harte welkom! Voorstellen kunnen in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.

Hoe ziet een bijdrage er uit?

Kom je alleen? Of met een groep? Bij de Historicidagen zijn beide opties mogelijk!

Voor het qua vorm ‘gedisciplineerde’ deel van de Historicidagen (zie voor het meer creatieve ‘unconferencing’ deel deze oproep) zijn we op zoek naar voorstellen voor traditionelere sessies, zoals panels met 3-4 korte presentaties, paneldiscussies, workshops, etc. – zo lang het maar in een normaal conferentiezaaltje past!

Je kunt een voorstel indienen voor een complete sessie, maar ook voor een individueel paper. Die laatste zullen wij dan een passende sessie proberen onder te brengen.

En dat thema Ongedisciplineerde Geschiedenis, wat bedoelen jullie daarmee?

Vraag AI om een afbeelding van een historicus aan het werk, en je krijgt een beeld van een persoon, meestal een oude man, vaak schrijvend, te midden van boeken en/of archiefmateriaal. Het is het traditionele beeld van geschiedenis als discipline. Een beeld dat we natuurlijk koesteren, maar anno 2024 is geschiedenis ook zoveel meer dan dat!

Wellicht overschrijd je, bijvoorbeeld, de disciplinaire grenzen in je benadering van geschiedenis in onderzoek, onderwijs of erfgoed. Wat kunnen we leren van onderzoeksmethoden uit andere geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen of misschien wel de bètawetenschappen? Een relatief nieuwe ontwikkeling is de toenemende aandacht voor het betrekken van burgers in het uitvoeren van onderzoek. Wat kan dit betekenen voor de geschiedbeoefening? In hoeverre moeten we streven naar meer samenwerking met andere vakken in het geschiedenisonderwijs? En kunnen we iets leren van, bijvoorbeeld, kunst-, natuur en wetenschapsmusea in de presentatie van en educatie rond erfgoed?

Ongedisciplineerde Geschiedenis’ gaat ook over de vele verschillende mensen die zich anno nu, professioneel of als amateur, met geschiedenis bezighouden. We zien dat onder andere in de verschillende vormen waarop geschiedenis tot ons komt: in fictie en non-fictie, materieel en immaterieel erfgoed, film en televisie, games, podcasts, strips…. Hoe beïnvloedt het medium het beeld van het verleden? Welke bijdrage kunnen inzichten over die media leveren aan de ‘traditionele’ geschiedbeoefening en vice versa? Hoe kunnen dergelijke vormen van geschiedenis worden gebruikt in musea of op school?